Ukieweb

رزومه

مدارک

مهارت های حرفه ای

100%
100%
100%
90%
100%
90%
95%
100%
100%

مهارت های دیگرعلاقمندی و سرگرمی

شبکه های اجتماعی
موزیک
مسافرت
مسائل حل نشده
وب گردی
نقاشی

تجربه ها و موفقیت ها

95 رضایت کاربران
91 پروژه های انجام شده
7 سال سابقه
20 پروژه های کشوری